Земеделска земя в с. Стожер, общ. Добрич

20170428_131300
Земеделска земя в с. Хаджиите, общ. Карнобат
декември 7, 2018
20171009_170310
Земеделска земя в с. Сушина, общ. Върбица
декември 7, 2018
Show all

Земеделска земя в с. Стожер, общ. Добрич

20170823_113726

Оферта №: 24644

Землище/Село: Стожер

Община: Добрич

Област: Добрич

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 22,500 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

2200 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Стожер, общ. Добрич, обл. Добрич. Имота е с площ от 22,500 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.