Земеделска земя в с. Красно градище, общ. Сухиндол

20170916_113011
Земеделска земя в с. Вълчитрън, общ. Пордим
януари 9, 2019
20171009_170310
Земеделска земя в с. Калиманци, общ. Суворово
януари 9, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Красно градище, общ. Сухиндол

20180403_151204

Оферта №: 24937

Землище/Село: Красно градище

Община: Сухиндол

Област: Велико Търново

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 23,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1050 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Красно градище, общ. Сухиндол, обл. Велико Търново. Имотите са с обща площ от 23,000 дка, разпределени в 3 парцела, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.