Земеделска земя в с. Кюлевча, общ. Каспичан

20170823_113739
Земеделска земя в гр. Боряна, общ. Дългопол
декември 7, 2018
20171009_170310
Земеделска земя в с. Живково, общ. Хитрино
декември 6, 2018
Show all

Земеделска земя в с. Кюлевча, общ. Каспичан

20171009_170310

Оферта №: 24590

Землище/Село: Кюлевча

Община: Каспичан

Област: Шумен

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 5,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1400 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Кюлевча, общ. Каспичан, обл. Шумен. Имота е с площ от 5,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.