Земеделска земя в с. Ловец, общ. Върбица

20171009_170310
Земеделска земя в с. Сушина, общ. Върбица
декември 7, 2018
20170823_113739
Земеделска земя в гр. Боряна, общ. Дългопол
декември 7, 2018
Show all

Земеделска земя в с. Ловец, общ. Върбица

20171009_170310

Оферта №: 24661

Землище/Село: Ловец

Община: Върбица

Област: Шумен

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 7

Площ: 5,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

900 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Ловец, общ. Върбица, обл. Шумен. Имотите са с обща площ от 5,000 дка, разпределени в 2 парцела, 7 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.