Земеделска земя в с. Сушина, общ. Върбица

20170823_113726
Земеделска земя в с. Стожер, общ. Добрич
декември 7, 2018
20171009_170310
Земеделска земя в с. Ловец, общ. Върбица
декември 7, 2018
Show all

Земеделска земя в с. Сушина, общ. Върбица

20171009_170310

Оферта №: 24663

Землище/Село: Сушина

Община: Върбица

Област: Шумен

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 6,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

900 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Сушина, общ. Върбица, обл. Шумен. Имотите са с обща площ от 6,000 дка, разпределени в 2 парцела, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.