Земеделска земя в с. Вълчитрън, общ. Пордим

20170916_113011
Земеделска земя в с. Борец, общ. Брезово
януари 11, 2019
20180403_151204
Земеделска земя в с. Красно градище, общ. Сухиндол
януари 9, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Вълчитрън, общ. Пордим

20170916_113011

Оферта №: 24961

Землище/Село: Вълчитрън

Община: Пордим

Област: Плевен

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 19,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1000 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Вълчитрън, общ. Пордим, обл. Плевен. Имотите са с обща площ от 19,000 дка, разпределени в 2 парцела, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.