Земеделска земя в с. Борец, общ. Брезово

20170823_113726
Земеделска земя в с. Долина, общ. Добрич
януари 14, 2019
20170916_113011
Земеделска земя в с. Вълчитрън, общ. Пордим
януари 9, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Борец, общ. Брезово

20170916_113011

Оферта №: 24929

Землище/Село: Борец

Община: Брезово

Област: Пловдив

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 5

Площ: 30,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

800 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Борец, общ. Брезово, обл. Пловдив. Имотите са с обща площ от 30,000 дка, разпределени в 5 парцела, 5 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.