Земеделска земя в с. Калиманци, общ. Суворово

20180403_151204
Земеделска земя в с. Красно градище, общ. Сухиндол
януари 9, 2019
20170914_123010
Земеделска земя в с. Осеново, общ. Аксаково
януари 9, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Калиманци, общ. Суворово

20171009_170310

Оферта №: 24940

Землище/Село: Калиманци

Община: Суворово

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 6,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

800 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна. Имота е с площ от 6,000 дка, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.