Земеделска земя в с. Осеново, общ. Аксаково

20171009_170310
Земеделска земя в с. Калиманци, общ. Суворово
януари 9, 2019
20170914_123010
Земеделска земя в с. Игнатиево, общ. Аксаково
януари 9, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Осеново, общ. Аксаково

20170914_123010

Оферта №: 24941

Землище/Село: Осеново

Община: Аксаково

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 8

Площ: 5,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

950 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна. Имота е с площ от 5,000 дка, 8 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - Нива. Има сключен аренден договор.