Земеделска земя в с. Игнатиево, общ. Аксаково

20170914_123010
Земеделска земя в с. Осеново, общ. Аксаково
януари 9, 2019
20171009_170310
Земеделска земя в с. Живково, общ. Хитрино
януари 9, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Игнатиево, общ. Аксаково

20170914_123010

Оферта №: 24942

Землище/Село: Игнатиево

Община: Аксаково

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 11,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1100 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна. Имота е с площ от 11,000 дка, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - Нива. Има сключен аренден договор.