Земеделска земя в с. Живково, общ. Хитрино

20170914_123010
Земеделска земя в с. Игнатиево, общ. Аксаково
януари 9, 2019
20170823_113726
Земеделска земя в гр. Добрич, общ. Добрич
януари 9, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Живково, общ. Хитрино

20171009_170310

Оферта №: 24659

Землище/Село: Живково

Община: Хитрино

Област: Шумен

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 10,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1300 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Живково, общ. Хитрино, обл. Шумен. Имота е с площ от 10,000 дка, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.