Земеделска земя в с. Хаджиите, общ. Карнобат

20170823_113726
Земеделска земя в с. Росица, общ. Генерал Тошево
декември 10, 2018
20170823_113726
Земеделска земя в с. Стожер, общ. Добрич
декември 7, 2018
Show all

Земеделска земя в с. Хаджиите, общ. Карнобат

20170428_131300

Оферта №: 24645

Землище/Село: Хаджиите

Община: Карнобат

Област: Бургас

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 17,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1500 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Хаджиите, общ. Карнобат, обл. Бургас. Имотите са с обща площ от 17,000 дка, разпределени в 3 парцела, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.