Земеделска земя в гр. Добрич, общ. Добрич

20171009_170310
Земеделска земя в с. Живково, общ. Хитрино
януари 9, 2019
20170914_123010
Земеделска земя в с. Въглен, общ. Аксаково
януари 8, 2019
Show all

Земеделска земя в гр. Добрич, общ. Добрич

20170823_113726

Оферта №: 24899

Землище/Село: Добрич

Община: Добрич

Област: Добрич

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 12,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

2500 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич. Имота е с площ от 12,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.