Земеделска земя в с. Браничево, общ. Каолиново

20171009_170310
Земеделска земя в с. Живково, общ. Хитрино
декември 6, 2018
20171009_123358
Земеделска земя в с. Садина, общ. Попово
декември 6, 2018
Show all

Земеделска земя в с. Браничево, общ. Каолиново

20171009_170310

Оферта №: 23921

Землище/Село: Браничево

Община: Каолиново

Област: Шумен

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 9,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1650 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Браничево, общ. Каолиново, обл. Шумен. Имота е с площ от 9,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.