Земеделска земя в гр. Боряна, общ. Дългопол

20171009_170310
Земеделска земя в с. Ловец, общ. Върбица
декември 7, 2018
20171009_170310
Земеделска земя в с. Кюлевча, общ. Каспичан
декември 6, 2018
Show all

Земеделска земя в гр. Боряна, общ. Дългопол

20170823_113739

Оферта №: 24648

Землище/Село: Боряна

Община: Дългопол

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 5,682 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

750 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Боряна, общ. Дългопол, обл. Варна. Имотите са с обща площ от 5,682 дка, разпределени в 5 парцела, представляват 1/4 идеална част от общо 22,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.